Magasins dans toute la Belgique Expert en jardin et animaux Conseils professionnels adaptés à vos besoins Large gamme de produits de qualité

Omni Insect Pyrale du buis Insecticide 50 ml

BSI
HQ000247754

BSI Omni Insect Pyrale du Buis (1185 g/P) BE 50 ml

Omni Insect Pyrale du buis Insecticide 50 ml

BSI
HQ000247754

BSI Omni Insect Pyrale du Buis (1185 g/P) BE 50 ml

Contenu (l)

30,95 €

Tous les magasins n'ont pas la même gamme

Insecticide à action rapide pour lutter contre les chenilles de la teigne du buis sur les buis et les plantes ornementales. A une action à la fois de contact et d'estomac, de sorte que les chenilles cessent de se nourrir immédiatement après l'application et que les dommages aux plants de buis cessent immédiatement.

  • A action rapide
  • Action à la fois par contact et par l'estomac
  • Concentré
Action contre: Pyrale du buis
Catégorie: Lutte contre les insectes
Contenu (l): 0.05
Environs: Extérieur, Intérieur
Forme: Rectangle
Numéro de notification: 1185G/P
Poids (kg): 0.051
Période d'application: mai, juin, juillet, août, septembre, octobre
Type: Chimique
Sorte: Pyrale du buis
Application: Arrosage
Comment l'utiliser ?: Het product moet toegepast worden met een drukspuit (hand- of rugsproeier). De dosis is afhankelijk van de te bestrijden plaag en het gewas (zie tabel hiernaast). Meet de aangegeven hoeveelheid product af met de maatbeker, spoel deze 3 keer na met water en giet het spoelwater telkens in het reeds voor de helft met water gevulde spuittoestel. Vul aan met water tot het juiste volume spuitvloeistof. Om resten te vermijden, dient men zo nauwkeurig mogelijk te berekenen hoeveel spuitvloeistof moet klaargemaakt worden infunctie van de te behandelen oppervlakte. Gebruik 10–15 liter spuitvloeistof per are (1–1,5 liter/10 m²).Bespuit de planten tot de spuitoplossing van de bladeren afdruipt. Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien: houd bij het verspuiten in open lucht steeds 10 m afstand van oppervlaktewaters. Na de behandeling de percelen pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. Bij herbehandeling, altijd 14 dagen wachttijd tussen twee opeenvolgende toepassingen in acht nemen. Respecteer, na de laatste toepassing, de wachttijd vóór oogst zoals aangegeven in de tabel (zie “veiligheidstermijn”). Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. Dit product is gevaarlijk voor bijen: gebruik het product niet op het ogenblik dat de bijen actief naar voedsel zoeken. De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden vermeld onder de verantwoordelijkheid van de erkenningshouder.Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen metproducten met een ander werkingsmechanisme. De IRAC code voor het werkingsmechanisme van de werkzame stof van dit product is 3A.
Composition: Benzyl benzoate 2,5-25%, Cyclohexanone 1-25%, Isotridecanol 1-5%, Acide benzoïque 0,1-2,5%.
Conseils de stockage: Conserver hors de portée des enfants et dans un environnement sec.
Date d'expiration: 2023-12-31T00:00:00.0000000
Dosage (recommandé): 5-8 ml/10-15 l d'eau/100 m², pulvériser jusqu'à égouttage avec un pulvérisateur à pression
Phytoprotection: Utilisez les biocides et les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit, aussi les phrases et les symboles de risque appropriés.