Winkels in heel België Expert in tuin en dier Professioneel advies op maat Groot aanbod kwaliteitsproducten

Viviopress pro 14.000 + uv 18w drukfilter

POND TECHNICS
HQ000154238

Viviopress 14000

Viviopress pro 14.000 + uv 18w drukfilter

POND TECHNICS
HQ000154238

Viviopress 14000

€ 326,95

Niet elke winkel heeft hetzelfde assortiment

Viviopress pro 14.000 + uv 18w drukfilter
  • Deze drukfilters voor de vijverliefhebber zijn zeer eenvoudig te installeren en te camoufleren en kunnen gedeeltelijk worden ingegraven.
  • Aan hun uitgang heerst er nog voldoende druk zodat het water dat uit de filter komt bijvoorbeeld naar een hoger gelegen waterval kan worden geleid.
  • Ze zijn bovendien voorzien van een krachtige, geïntegreerde UV-c straler die zweefalgen uit het vijverwater haalt.
  • Voor het gebruiksgemak zijn deze druk filters volledig uitgerust met doorstroomindicator, vervuilingsindicator én overdrukindicator.
  • Dankzij het backwash systeem zijn ze eenvoudig te reinigen en beschikken over een uitwendige reinigingshendel.
Capaciteit l/h: 7000
Geschikt voor: Beeklopen, Circulatie, Filtersystemen, Fonteinen, Nat -en droogopstelling, Watervallen, Zwemvijver
Aanloopsnoer (m): 5
Plaatsing: Gebruik de UV-c lamp van het drukfilter uitsluitend in het gesloten apparaat. Functiecontrole van de lamp is gemakkelijk waar te nemen door het transparante controleglas. - Let op! Het gebruik van dit drukfilter bij vijvers is alleen toegestaan als de aanwezige elektrische installatie voldoet aan de wettelijke normen. O Bij twijfel dient u een vakkundige installateur te raadplegen. - Het drukfilter mag alleen aangesloten worden op een installatie met een aardlekschakelaar (30mA) en een contactdoos met randaarde. - De netspanning en de stroomsoort moeten met de gegevens op het typeplaatje overeenkomen of zoals in de tabel op pagina 2. - Het drukfilter moet minimaal 2 meter vanaf de waterkant worden opgesteld. (Zie afbeelding 1.) - Een contactdoos dient op een vochtvrije plaats, minstens 2 meter van de rand van het water geplaatst te zijn. (Zie afbeelding 1.) - Voordat het drukfilter in gebruik wordt genomen, moet eerst het netsnoer, de stekker en het drukfilter gecontroleerd worden op beschadigingen. - Belangrijk: bij beschadiging van het netsnoer, stekker of drukfilter mag deze niet meer gebruikt worden. Ga terug naar de dealer om de schade te laten beoordelen. - Verplaats of hang het drukfilter nooit op aan het netsnoer. - Houd de stekker vrij van vocht. Om te voorkomen dat water via het snoer naar de stekker loopt, moet er een lus gevormd worden. (Zie afbeelding 8.) - Bij werkzaamheden aan het drukfilter altijd de stekker van het drukfilter en de op het drukfilter aangesloten pomp uit de contactdoos nemen, zodat de stroomtoevoer naar het drukfilter en pomp verbroken is. - 8 - - 9 - NL NL - De UV-c lamp van het drukfilter mag uitsluitend ingeschakeld zijn, wanneer deze geheel gevuld is met water en er voldoende water door het drukfilter stroomt. - Belangrijk: Als personen zich in het water bevinden, mag het drukfilter niet ingeschakeld zijn. - Het drukfilter mag uitsluitend buiten het water worden opgesteld. Het drukfilter heeft een beschermingsklasse IPX4. - Er mogen alleen pompen aangesloten worden met een max. Druk van 2 meter (0,2 Bar). - Zorg dat het water altijd kan doorstromen in het drukfilter, sluit nooit alle uitgangen van het drukfilter af, voordat de pomp is uitgeschakeld. - Zorg dat de afvoerslangen en het filter niet verstopt raken, waardoor de druk in de filter kan stijgen. - De maximale opvoerhoogte na het drukfilter mag niet hoger zijn dan 2m. (Zie afbeelding 1.) - Sluit slangen aan die een werkdruk van minimaal 0,2 Bar aan kunnen - Bescherm het drukfilter tegen sterke zoninstraling. - Het drukfilter is uitsluitend geschikt voor zoet water, zonder chemische toevoegingen en met een min. Temperatuur van 5°C en een max. Temperatuur van 35°C. - Plaats het drukfilter op een stevige en waterpas liggende ondergrond. - De drukfilters VivioPress zijn gedeeltelijk in te graven, tot aan het deksel van het drukfilter. - Bij kans op bevriezing van het water in het drukfilter, deze uitzetten en het water er uit halen. Berg het drukfilter vorstvrij op of zorg dat deze zich niet meer kan vullen met water.