Winkels in heel België Expert in tuin en dier Professioneel advies op maat Groot aanbod kwaliteitsproducten
Optimale zuurtegraad van je bodem

Een optimale zuurtegraad van je bodem

Een optimale zuurtegraad van de grond is essentieel voor een gezond gazon. De ideale pH-waarde voor een gazon ligt tussen 5,5 en 7. Is de zuurtegraad van je grond te hoog of te laag, dan krijgt je gras onvoldoende voedingsstoffen uit de bodem.

Wanneer moet je bijsturen? En hoe?

De zuurtegraad van je bodem drukken we uit in pH. Let wel: die zijn omgekeerd evenredig van elkaar. Met andere woorden: hoe lager de pH-waarde, hoe zuurder je bodem. Als de zuurtegraad van je bodem te hoog of te laag is, zal je gras onvoldoende voedingsstoffen uit de grond halen. De ideale pH ligt voor een gazon tussen 5,5 en 7. Naargelang de grondsoort kan dit verschillen. Voor kleigrond liggen de waarden bijvoorbeeld tussen 6 en 7, voor zandgrond dan weer tussen 5,5 en 6.

 • Bij een lage pH-waarde is je grond te zuur. Voeg dan kalk toe om de zuurtegraad te verlagen.
 • Bij een hoge pH-waarde is je grond te basisch. Verwerk dan turf of een bodemverbeteraar voor zuurminnende planten in de grond. Zo kan je de zuurtegraad verhogen.

Waarom is de zuurtegraad zo belangrijk?

De zuurtegraad (pH) van de bodem beïnvloedt:

 • de vruchtbaarheid van de bodem
 • de bodemstructuur
 • het bodemleven
 • de mate waarin planten voedsel opnemen
 • de mosvorming

De zuurtegraad van jouw bodem hangt af van:

 • de samenstelling van de grond
 • het humusaandeel
 • de seizoenen
 • de hoeveelheid zure regen

Optimale zuurtegraad van je bodem
Heb je nog vragen of kom je graag ons assortiment eens bekijken in de winkel? Je bent altijd welkom bij Horta voor inspiratie en professioneel advies op jouw maat.